U bent hier

Missie

De Zorginnovatiecluster vzw is ontstaan als een spin-off van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). In het Streekpact 2007-2013 werd de Zorgsector als een van de speerpuntsectoren voor de regio Aalst-Oudenaarde naar voor geschoven. Na twee jaar ontwikkeling binnen de schoot van een project gefinancierd door Vlaanderen in Actie, zag begin 2011 Zorginnovatiecluster vzw het levenslicht. Als voornaamste doelstelling kreeg de vzw mee om in te staan voor de ontwikkeling van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen tot topzorgregio met aandacht voor zorgverlening, zorgonderwijs en zorgeconomie.

De Zorginnovatiecluster vzw wil zorg als hefboom gebruiken om tewerkstelling en economische bedrijvigheid te creëren en zo Zuid-Oost-Vlaanderen op de kaart zetten.

Om de hoofddoelstelling te bewerkstelligen heeft de Vereniging volgende subdoelstellingen:

 1. Het versterken van de zorgsector in Zuid-Oost-Vlaanderen
 2. Zuid-Oost-Vlaanderen ontwikkelen tot een voorbeeldregio voor opleidingen in zorgeconomie
 3. Zuid-Oost-Vlaanderen ontwikkelen tot dé regio voor ondernemers in zorgeconomie

Strategische doelstellingen:
Concurrentievermogen van de zorgsector vergroten:

 • Zorgaanbod vergroten
 • Zorgaanbod verbreden
 • Vormingsgraad vergroten
 • Nieuwe werkvormen ontwikkelen
 • Specialiseren van bestaande disciplines n.a.v. vergrijzing  = zorg op maat
 • Samenwerking tussen bestaande actoren
 • Toekomstgericht HR-beleid

Kwaliteit en efficiëntie verhogen:

 • Door samen te werken en ervaringen uit te wisselen
 • Door methodes en processen te monitoren
 • Door kwaliteitsverhoging van de door zorgwerkers verleende diensten
 • Door kwaliteitsverhoging van de zorgprocessen
 • Door kwaliteitsverhoging van de zorginfrastructuur
 • Door zorginnovatie als katalysator te laten werken

Tools en middelen:

 • Symposia                    
 • Lezingen                    
 • Workshops                    
 • Debat                
 • Themadagen
 • Inspiratiesessies & brainstormmomenten